Vin’tage & Maiorca Caffè – Via Aurelia, 603/605 – 00058 Santa Marinella (RM)